Theo báo cáo của Bộ Tài chính, trong nửa đầu năm 2023, thu ngân sách nhà nước đạt 875,8 nghìn tỷ đồng, bằng 54% dự toán. Trong đó, thu ngân sách trung ương đạt 57,1% dự toán, thu ngân sách địa phương đạt 50,6% dự toán.

Bài viết liên quan