XP Advisory

Mua bán – Sáp nhập

Mua bán – Sáp nhập

Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng chiến lược M&A. Tư vấn, điều tra, thẩm định và đàm phán những thương vụ mua bán – sáp nhập doanh nghiệp với cả bên mua và bên bán.

No posts were found matching your selection.

contact me on zalo