XP Advisory

Thị trường vốn

Thị trường vốn

Tư vấn chiến lược huy động vốn đa kênh thông qua việc phân tích dòng tiền và xây dựng phương án sử dụng vốn cho từng dự án. Kết nối doanh nghiệp với các nguồn vốn trong và ngoài nước. Xây dựng lộ trình huy động vốn bài bản, bền vững và lâu dài.

No posts were found matching your selection.

contact me on zalo