Theo báo cáo của Bộ Tài chính, nửa đầu năm 2023, công tác quản lý thị trường tài chính và dịch vụ tài chính đã đạt được nhiều kết quả khả quan.

Bài viết liên quan